VỚI CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ

Hết quan – hoàn dân cưỡi bò cái về làng
Đầu đội mũ quan, ngang thân áo lính
Gốc là dân – nên chân trần, khố ngắn
“ Miệng thế gian” buộc mo che lại là xong!

Tài giỏi là Ông, khí dũng là Ông!
Là quan văn mà cầm quân dẹp loạn
Miền núi, đồng bằng đến đâu đều thắng trận
Đánh cho giặc Xiêm tan tác hết đường về

Dinh Điền Sứ đi lấn biển, quai đê
Khai khẩn đất hoang, mộ dân lập làng, xóm
Tiền Hải, Kim Sơn… nên một vùng no ấm
Tiền Vua, sức dân không chút tơ hào

Tổng đốc, Thượng thư đã quyền lực đỉnh cao
Cũng có khi chỉ còn thằng lính thú
“ Xuống Chó, lên Voi” với Ông là giấc ngủ
Quan, Tướng là chi? vẫn Ngộ Trai – Công Trứ ngang tàng

Tài giỏi là Ông – ngất ngưởng là Ông!
Trong Triều lỡm Vua, ngoài đồng ghẹo gái
Mặt tỉnh queo khi bị nàng hỏi tuổi
“ Năm chục năm trước đây hăm ba trọn thôi mà!”

Quan, Tướng là chi? cứ tom chát, thơ, ca
Rủ đám trẻ làng chơi khăng, đánh đáo
Cùng các bạn già ngồi nhâm nhi rượu cỏ
Chỉ ước làm cây Thông vi vút giữa trời

Pháp xâm lăng khi Ông tuổi tám mươi
Vẫn xin Vua cho cầm quân chống giặc
Đã sạch bụi trần còn nặng lòng với nước
Chút tàn sức hắt hiu có sá chi đời

Tay trắng tay Ông trọn đạo làm Người
Tiền Hải, Kim Sơn khắp mọi nơi lập Đình, Đền, dựng tượng
Khắc cốt, ghi tâm dân muôn đời thờ phụng
Chẳng cần tham lam lo xây trước cho mình

Đốt hương trầm bái vọng Ông hiển linh
Xin viết được câu thơ vẹn tình, trọn ý
Thấu tình cháu con thì Ông hãy chỉ
Làm Thông reo hay rèn đức, chí làm người?

– Nguyễn Đức Cơ –

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.