Tự dưng nhớ, tự dưng buồn
Tự dưng lại dửng dừng dưng sự đời
Tự dưng lòng khấp khởi vui
Tự dưng thấy nợ cuộc đời nhiều hơn

Tự dưng dỗi, tự dưng hờn
Tự dưng lại thấy mang ơn bao người
Tự dưng hỡi, tự dưng hời
Làm chi có chuyện nhất thời tự dưng!!!

Tác giả: Trương Đình Tuyển
Nguyên BT Bộ Thương mại – Ông WTO

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.