Trăng quê đêm vắng thanh bình
Nhớ ai như thể nhớ mình ngày xưa
Gió Lào thổi rạc đêm khuya
Bờ tre xào xạc mà nghe nhọc nhằn
Tuổi thơ ta với chân trần
Đặt lươn thả ống đêm nằm ngắm sao
Nhiều hôm đợi đến canh thâu
Vặt trộm khế, ổi ăn cùng với nhau
Bạn “cắt rốn” giờ nơi nao
Trăng quê còn ngóng hôm nào về chơi
Tha hương đi bốn phương trời…
Nhớ thương một thủa thiếu thời, trăng ơi!

08/07/2019

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.