Giật mình
Nhớ tiếng 
Còi kem…
Trưa hè quê cũ
Lấm lem bụi đường
Còi kêu hôm tủi hôm mừng
Hôm thì được chiếc, hôm không có gì
Thèm kem ta đã mần chi
Dép rách sắt vụn chăm đi kiếm tìm
Khoai, lạc cần mẫn mót thêm
Để dành tích trữ những hôm nóng trời
Còi kem ai lại gọi mời
Ta mang ra đổi tiếng cười niềm vui
Quần xà lỏn, áo tả tơi
Kem que một chiếc là đời mát trong
Tuổi thơ ơi nhớ vô cùng
Ngày xa xưa ấy còn không quê mình?!

18/05/20

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.