Tiến sỹ Thanh Giang

Sáng nay vừa mới thi xong
Chiều học lãnh đạo thầy Giang tuyệt vời
Thầy trí tuệ và vui tươi
Có lối kể chuyện khôi hài rất duyên
Giảng dạy cuốn hút tự nhiên
Kể bao câu chuyện gia đình rất vui
Xã hội thu nhỏ mà thôi
Lãnh đạo quản lý đã nhiều oái oăm…
Còn vấn đề quản trị công
Quốc gia, dân tộc, vô cùng khó khăn
Cảm ơn Tiến sỹ Thanh Giang
Bài học vui, quý hơn vàng thầy ơi!!!
Yêu văn nghệ, hát rất hay
Sau này mong được mời thầy giao lưu
Lớp em cô Tuyết thân yêu
Cũng là ca sỹ hát phiêu vô cùng …!!!

24/10/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.