THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Đau lắm khúc ruột miền Trung
Nắng nóng, lũ lụt bão bùng đều qua
Cháy rừng lan đến tận nhà
Chè xanh đồi núi đổi da rám vàng
Rừng thông cháy đỏ Hồng Lam
Bao vựa keo tràm Đức Thọ người ơi
Quảng Nam cũng cháy hết rồi
Thương lắm khúc ruột quê tôi đói nghèo
Trời ơi, xin đổ mưa nhiều
Cứu bao cây cối “thoát nghèo” dân tôi
Lạy trời, mưa đủ vừa thôi
Kẻo không lũ lụt khắp nơi hoang tàn …
Ai về tắt nắng miền Trung
Hô mưa hoán vũ cứu rừng giúp dân?

UK, 01/7/2019

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.