Nắng tháng 8, bưởi rám vàng
Phố phường vắng lặng buồn tênh thế này
Phượng vẫn đỏ thắm trên cây
Cô vy cô vít làm ngày dài ra
Yên lặng quá, phố của ta
Dạo quanh mà thấy nhớ nhà, nhớ quê…

Nắng tháng 8, nắng rồi mưa
Trời oi bức để giáo mùa sang thu
Cuối hè mệt rã tiếng ve
Nghe râm ran nhớ chiều quê năm nào
Nắng chói chang, lại mưa rào
Chạy rơm, chạy ló, gọi nhau um làng…

Nắng tháng 8, đón thu sang
Lòng ta như cũng xốn xang giao mùa…!!!

18/08/2021

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.