Giáng sinh về qua ngõ
Kinh phí lạc chốn nao?
Ngửa mặt hỏi trời cao
Trời cao còn bối rối
“Các chú đừng có vội
Khoa học nỏ nhanh mô
Tình hình đang cam go
Đợi thêm thời gian nữa…”

Bao lâu rồi vất vả
Trình Bộ trưởng, bác Phong
Để thống nhất chủ trương
Văn thư dâng Tể tướng
Quỹ mình hoạt động đúng
Luật khoa học đã ghi
Vừa tài trợ, cho vay
Vừa thế chấp, bảo lãnh
Chỉ vì Quỹ tài chính
Ngoài ngân sách rất đông
Tiền huy động của công
Mà chưa khung pháp lý
Bộ tài chính ái ngại
Và Quốc hội đã thông
Luật quản ngân sách công
Làm Quỹ mình vất vả…

Một năm rồi vật vã
Báo cáo vẫn chưa thông
Nay lại đến cuối năm
Bao họp hành tổng kết
Quốc hội sắp phải tiếp
Sách trắng chuẩn bị ban
Dù vất vả gian nan
Cố lên thời gian nữa…

26/12/2018

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.