QUÊ XA & TÌNH GẦN…

Thôn Hạ gặp nhau tại Thành Vinh
Vui chuyện tuổi thơ của chúng mình
Vặt khế trộm dừa vườn ông Thiệng
Bứt ổi ven ao nương bà Đình
Trẻ con xứ nghèo nghĩ mà thương
Tát cá chăn trâu chuyện rất thường
Xem phim, ta nhớ, chơi trận giả…
Đứa đóng Trương Phi, đứa Vân Trường
Làng Hạ quê mình nghẫm lại thương
Đầu bãi cuối sông, tắc đủ đường
Xóm đá, xóm chùa và Cơn khế
Xòm Cồn xa… cát cứ một phương
Thôn Hạ xa rồi … ta tha hương
Thành Vinh lập nghiệp, xây công trường
Nuôi chí lớn, bếp ga đồ điện
Cám cò, thuốc lá thành gia thương…
Nay Đạt Thể, Hải Đăng, Duy Khánh…
Cùng Quang Huy, Ngọc Điệp, Mai Hương
Với Trường Thi tiếp nối Thanh Tuyền
Học Tiến Dũng, Hải Kiêm, Hữu Lậm…
Ta sùm vầy, gắn kết tình quê hương…

27/10/2017

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.