Nợ anh một mối tình đầu
Nợ em anh nói yêu nhau muộn màng
Ta cùng nợ chuyến đò sang
Nợ thời thơ ấu mênh mang dại khờ

Nợ dòng sông nợ đôi bờ
Nợ bàn chân nối dẫm mờ vết nhau
Ta cùng nợ một nỗi đau
Nợ nhau trọn kiếp bể dâu lỡ làng

Nợ rồi tội lỗi ta mang
Ấu thơ dội lại ai sang bãi bờ
Ta về lạc bến bơ vơ
Phù sa cuộn đỏ có chờ bão giông

Ta cùng nợ lại dòng sông
Ta đi để lại cánh đồng gió sương
Nợ em anh nợ con đường
Không anh em bước đoạn trường đắng cay

Nợ em anh nợ bờ vai
Tự ru mình nín những ngày không anh
Nợ nhau cả khoảng trời xanh
Gần trong gang tấc mà đành lặng im

– Nguyễn Thành Tâm (Đại Ngàn) –

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.