Nhớ Thu xưa Nhật Bản
Mùa lá đỏ lá vàng
Ta cũng thay áo mới
Hòa vào Thu mơ màng
Nay Thu trên đất mẹ
Hoa sữa thơm ven hồ
Ta kiếm tìm áo cũ
Khoác vào vui với Thu.

06/10/2018.

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.