NGHĨA TÌNH LÀNG HẠ

Làng Hạ quê mình nghĩ mà thương
Đầu bãi cuối sông tắc đủ đường
Xóm đá, xóm Chùa, xóm cơn khế
Xóm Cồn xa cát cứ một phương
Làng Hạ xa rồi ta tha hương

Đất khách lập nghiệp, xây công trường
Nuôi chí lớn, bếp ga, đồ điện
Cám cò, tạp hoá, thành gia thương
Dẫu đang vất vả trăm đường
Sum vầy, gắn kết, quê hương tìm về!!!

14/11/2020

 

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.