Nghĩa thầy, nghĩa mẹ

Rượu quê men lá đầu đông

Với thầy, với bạn chén nâng chén mời

Đêm về giá lạnh mưa rơi

Nghĩa thầy, nghĩa bạn truyền hơi ấm nồng

 

Rượu quê nếp lá men trong

Kính người thiên cổ giờ theo mây trời

Ta về gọi tiếng “Cha ơi”

Nghĩa thầy, nghĩa mẹ đầy vơi cõi lòng…

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.