Thương lắm miền trung quê tôi
Nắng mưa bão lụt ông trời đều ban
Lúc thì hạn hán khó khăn
Lúc thì lũ lụt tan hoang cửa nhà
Thừa Thiên Huế Rào Trăng 3
Quảng Bình Lệ Thuỷ trăm nghìn nhà dân
Lụt ngập hết chốn nương thân
Từ già tới trẻ ôm quần áo đi
Lợn bò gà vịt chó dê
Cũng nhao nhác chạy làm tê tái lòng
Đằng kia ai có thấy không?
Con lợn đang cố bơi vòng bũi tre
Nhà ai cố giắt trâu đi
Con bò chết đuối nằm trôi giữa dòng
Chó mèo lên mái đợi trông
Vịt gà nháo nhác leo từng cành cao
Người già người ốm đi đâu
Leo lên mái chạn mong cầu lũ qua
Nhưng nước ngập đến mái nhà
Dỡ ngói thoát nạn nhìn mà thương tâm
Cảm ơn quân đội của dân
Giúp dân chạy lụt chẳng màng hiểm nguy
Rào Trăng núi lập tử thi
Anh đi quê mẹ xót xa vô cùng
Trời ơi ông có thấu không?
Xin thôi lũ lụt cho dân được nhờ !!!

19/10/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.