U40 du học Luân Đôn
Sống cảnh sinh viên chả thấy buồn
Khách sạn hạng sang ta từ chối
Ở cùng Apart thế mà vui…
Mỳ tôm một két bạn tôi xách
Dò lụa mấy gùi hảo huynh mang
Bánh chưng dăm chiếc anh tôi đãi
Bia xịn xứ người thoải mái vui
Việc học thầy Tây tưởng như chơi
Homework, thinking, mệt quá trời
Lý thuyết trò chơi vào quản lý
Nâng tầm đổi mới, luyện tư duy!!!

       London, 28//4/2018


 

 

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.