Lạm Tướng, Phát Sư

Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Đột biến Giáo sư, Phó giáo sư không bài báo
Giật mình ngộ ra có nhiều anh “dạy dạo”
Công trình nhờ gửi, ghi tên…
Ngoại ngữ phập phù câu nhớ câu quên
Vẫn mác, vẫn danh ngại gì thiên hạ
Khoa học bao năm vẫn còn là xa lạ
Công trình? Ứng dụng nơi đâu?
Đất nước mình vui quá phải không anh?
Đột biến giáo sư, phó giáo sư không bài báo
Có đủ sáu năm dạy chay trên “sân khấu”
Hướng dẫn vài trò … “cao học chuyên tu”
Là phó giáo sư lương tăng vù vù…
Cần gì phải công trình này trình nọ
Quy trình thế rồi, lỗi đâu do ai đó?
Muôn họ ngành…
Đều hay …
Chuyến tàu vớt 174 năm nay…
Quy định mới, từ sang năm sẽ khó
Nhiều bác “thấu thời, thế tỏ” …
Thấp thỏm … chạy luôn!
Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Không phải chiến tranh, ra đường toàn gặp Tướng
Tướng phong trào, Tướng hậu cần lương thưởng
Tướng điều hành doanh nghiệp… bình phong
Nhiều vị tướng rồi vẫn chưa đủ oai phong…
Thêm mác giáo sư, phó giáo sư làm quản lý
Cả một dãy chức danh dài như vậy!
Dân tình …
Ngơ ngác …
Buồn trông!

06/01/2018

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.