KÍNH TẶNG CÁC THẦY CÔ LĐH & CSC!

Môn Lãnh đạo chính sách công
Bài sáu được học thầy Cao Quốc Hoàng
Thêm cô Hồng Hà, Lệ Hằng
Giáo sư Viện trưởng đến đây dự giờ
Thầy tâm lý thương học trò
Để đỡ buồn ngủ ra bài vỗ tay
Cả lớp khởi động luôn, ngay
Bài hát “Hà nội và Tôi” tuyệt vời
Nhờ thầy hết buồn ngủ rồi
Bắt đầu bài học tinh thần rất cao
Lãnh đạo, quản lý thế nào?
Chính sách, pháp luật làm sao tỏ tường?
Thầy dẫn dắt và chỉ đường
Ví dụ, định nghĩa đả thông học trò
Liên hệ thực tiễn nước nhà
Với nhiều sách lược Mỹ, Tàu, Á Âu
Làm cho bài học lắng sâu
Chúng em hiểu được rất nhiều thầy ơi
Viện Lãnh đạo học tuyệt vời
Thầy cô ai cũng giảng bài rất hay
Thanh Giang, Nhật Duật, Hương Thanh
Lệ Hằng xinh đẹp, Cao Hoàng điển trai
Viết Thảo uyên bác, lắm tài
Tinh hoa trải nghiệm nước ngoài rất lâu
Đặc biệt vinh dự hôm nay Viện trưởng
Lê Chiến vi hành quan tâm
Lớp em trân trọng cảm ơn
Viện Lãnh đạo, Chính sách công thật nhiều!!!

29/10/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.