Cái gì cũng có một thời?
Bao nhiêu máu đổ sau lời Vua ban
Cái gì cũng có thời gian?
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

Cái gì rồi cũng hư vô?
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi
Cái gì rồi cũng rụng rơi?
Quả nơi vườn cấm hoa nơi địa đàng

Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu một thủa hồng hoang dại khờ
Gắng ngồi chép cạn bài thơ
Bài thơ biết có hư vô như mình?!!

– Tác giả: Quang Huy, 1992 –

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.