Hai mươi năm hội khoá
Bạn về thật đông vui
Thầy cô cùng tới dự
Ôn chuyện cũ nói cười
Ta đi qua bao núi
Bạn vượt nhiều con sông
Cánh chim bay muôn ngả
Nay trở về rất đông
Sân trường xưa sống lại
Một màu trắng tinh khôi
Hai mươi năm, chốn cũ
Chúng mình cùng vui chơi
Hai mươi năm hội khoá
Chiều nay đã xa rồi
Giữ chân ai ở lại?
Xứ Nghệ mưa ngút trời…

05/8/2018 – Thân gửi các bạn!

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.