Năm mới sang rồi ta bốn mươi
Thời gian thắm thoắt vô tình trôi
Bao nhiêu xuân ấy ta còn nhớ
Xuôi ngược tha hương một kiếp người…

Năm mới sang rồi ta bốn mươi
Ký ức năm nào theo nước trôi
Dòng sông quê cũ đêm lặng nhớ
Người thân khuất núi bóng xa mờ…

Năm mới sang rồi ta bốn mươi
Chẳng trẻ chẳng già xin cứ vui
Ngày mới ta tìm manh áo mới
Bỏ bớt ưu tư … sống với đời…

01/01/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.