HAI MƯƠI NĂM, NGÀY TRỞ VỀ

Hai mươi năm, ngày trở về
Gặp bạn cấp 3
Một thời chuyên toán
Thành Vinh đã hẹn
Ta về đi thôi …

Hai mươi năm, ngày trở về
Thăm lại thầy cô
Trường xưa đã cũ
Tình thơ một thủa
Ai thầm nhớ ai …

Về đi thôi, về nhé bạn ơi
Định lý xưa còn đó
Bất đẳng thức
Ta giải còn dang giở
Để lại mối tình …
…đơn phương!

Về đi thôi, về nhé bạn ơi
Ký túc xưa còn đó
Quán ba tê bà Mợi nay còn mở?
Ta về ăn đêm …

Về đi thôi, về nhé bạn ơi
Hàng xôi xưa còn nhớ
Ai đã từng ký sổ
Nợ tiền liên miên …

Về đi thôi, về nhé bạn ơi
Mày và tao ngày đó
Quê mỗi thằng một nẻo
Có duyên!
Học sống cùng nhau…

Về đi thôi, về nhé bạn ơi
Hai mươi năm rồi đó
Bao tháng ngày cách trở
Nay về chung vui …!

KCT, 21/7/2018

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.