Bá Cảnh thôi rồi Bá Cảnh ơi
Dựa bố Bá Thanh công tử tôi
Leo lên thủ lĩnh đoàn, theo gái
Giống đỏ ơi nay mục mất rồi …

 

Xuân Ảnh thôi rồi Xuân Anh ơi
Bí thơ Đà Nẵng sớm lên ngôi
Vũ Nhôm hội nhóm đất công chiếm
Giống đỏ ơi sao mục quá trời …

 

Hoài Bão đâu rồi Hoài Bão ơi
Chào mào chim sẻ em cứ chơi
Giám đốc, học vị ba lo hết
Giống đỏ ơi ươm vậy sai rồi …

 

Hải Hiếu đâu rồi Hải Hiếu ơi
Bí thơ Thành ủy thiếu gia tôi
Sớm lên Quận trưởng vui theo gái
Giống đỏ ơi giống lạ quá trời …

KCT, 14/5/2019

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.