Giáo sư Lê Thị Thanh Hà

Giáo sư Lê Thị Thanh Hà
Xuất thân chuyên toán “chất lừ” Lam Sơn
Cô rất trẻ và rất xinh
Kinh tế, chính trị, Triết văn đều tài
Thuyết trình giảng giải rất hay
Kể bao câu chuyện vui hài, lắng sâu…
Kinh tế thì phải đổi trao
“Bát vàng”, “Kinh thật”, Như Lai “khẽ cười”
Đường Tăng cần phải nhớ lời
Quan hệ kinh tế cần người “đỡ nâng”
Chính trị lại càng khó khăn
Thượng tầng kiến trúc lệch là hỏng thôi
Nhớ xưa đấu tố một thời
Sai lầm đường lối buồn ơi là buồn
Bao cấp xã hội nghèo nàn
Chuyện vui nhắc lại cười nhưng nhói lòng
Hoàng Cầm với “Lá diêu bông”
Thọ Xuân đêm ấy “Thóc trong quan tài”
May mà xã hội đổi thay
Đất nước đổi mới ngày càng ấm no
Giờ đây hiện hữu nỗi lo…
“Tư bản thân hữu” lắm trò mưu ma
Cảm ơn cô đã sẻ chia
Bao chuyện thực tiễn từ xưa đến giờ
Nghe mà nặng nỗi ưu tư…
Mong cho Đất nước từng giờ tiến xa
Biết ơn Giáo sư Thanh Hà
Bao nhiêu tâm huyết, nói ra hôm này
Lớp thi “Đề đóng” rất dài…
Mong cô “mở” giúp một vài ý thôi …

24/10/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.