Em mần du xứ nghệ

 Em mần du xứ Nghệ
Cụng thịt gà xáo canh
Hành tăm ớt lá chanh
Răm nghệ đều có cả 

Quê anh nghèo vất vả
Quen đạm bạc vậy thôi
Canh cua đã chín rồi
Cà pháo thêm mấy quả

Nỏ Sơn hào chi cả
Hải vị cũng không luôn
Toàn từ ruộng với vườn 
Lên mâm mà vui lạ

Tuổi thơ anh từng đã
Sáng chiều móc giam cua 
Tát cá ruộng be bờ
Câu tôm rào trưa hạ

Cảm ơn em mình ạ
Đơn giản mà vẫn vui
Phù du cả đất trời 
Ta đâu cần nhiều vậy…

30/4/2020

 

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.