ĐỔI MỚI SÁNG TẠO?!

Ta nợ ai?
Ở chốn này …
Khoa học công nghệ
Cả một rừng quy định
Bộ Tài chính đã trình
Luật Ngân sách đã ban …
Khoa học công nghệ
Sự nghiệp
Vẫn gian nan…
Đổi mới sáng tạo
Mới chỉ là hy vọng
Khi Tài chính
Vẫn tung dây thòng lọng
Siết chặt chi tiêu…
Mô hình Quỹ Khoa học nước ngoài
Có hay đến bao nhiêu?
Về Việt nam bị quy vào tín dụng
Vay và trả phải là lẽ sống
Vốn phải bảo toàn
Không tài trợ, funding …
Doanh nghiệp nước mình
Toàn vừa nhỏ vừa non xanh
Chẳng đủ sức tự R&D nghiên cứu
Vốn chẳng đủ, nên thôi đành chịu
Quay về đi buôn …
Hội nhập rồi
Thế giới sòng phẳng hơn
Doanh nghiệp nước ngoài
Vào Việt Nam thi thố
Công trình này, dự án nọ
Họ tổng thầu thi công
Doanh nghiệp xứ mình
Chỉ phụ trợ, gia công
Trên sân nhà …
Nhưng đành thua thiệt!
Đau buồn…
Lắm thay!

KCT 22/8/2018

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.