Đêm nằm nghe biển hát
Với chị Hằng đẹp xinh
Con sóng hôn bờ cát
Cuồn cuộn yêu hết mình
Cung đàn ai thánh thót
Khúc nhạc tình nghìn năm
Bởi sóng yêu bờ cát
Vỗ dạt dào từng đêm …

28/4/2021

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.