Đêm Luân Đôn canh ba tỉnh giấc
Trời lạnh xứ người mà lại nhớ quê ta
Thử món Thổ, Cơm cà ri kiểu Ấn
Mới mấy hôm đã nhớ vị dưa cà …
Đêm Luân Đôn canh ba tỉnh giấc
Trời lạnh xứ người học đổi mới GIPA
Nào Innov, Newton Fund, Nesta
Mô hình mới, tư duy sáng tạo mới
Lấy người dân làm số đông hưởng lợi
Chính sách nào để khoa học thăng hoa?
Để công nghệ cao đến được với mọi nhà?
Anh hai lúa tự tin làm nghiên cứu…?
Đêm Luân Đôn canh ba lại tỉnh giấc
Xứ lạnh thầy người mơ đổi mới quê ta
Sau trằn trọc, gói mỳ tôm húp vội
Chờ sáng trời ta học tiếp GIPA …

31/01/2018

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.