Mặt trời nhuộm đỏ triền đê
Dáng ai vời vợi chiều quê bóng tà
Đầu làng thấp thoáng cây đa
Dáng cò dáng mẹ ta đang trở về
Suốt ngày lặn lội đồng quê
Mớ rau mớ tép đem về nuôi con
Trăng đầu bể nắng cuối non
Biết bao vất vả nhọc nhằn mẹ ơi
Đàn con nay đã nên người
Dáng cò thân mẹ, trọn đời khắc ghi!

KCT, 05.10.19

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.