Cuộc sống bao ẩn số
Ta có giải hết đâu
Bao năm nghĩ bạc đầu
Phương trình nào mới phải?

Ta một thời mê mải
Sống với toán và thơ
Tháng ngày xưa mộng mơ
Gửi lại miền quê cũ…

Tha hương tìm đáp số
Tận chân trời xa xôi
Bao bài toán cuộc đời
Vẫn ngoại lai, vô nghiệm

Khoa học lấy ý niệm
Thơ ca làm niềm vui
Công nghệ mới cho đời
Xây phần mềm ứng dụng

Thôi đành xin tiệm cận
Với gần đúng mà vui
Phù du cả đất trời
Ta chỉ cần vừa đủ!!!

24/08/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.