CẨU XE – KIẾM TIỀN

Xe kia đậu hẻm cơ quan
Không đeo biển cấm đỗ dừng mà sao
Công an ở cái phường nào?
Bình phong xe cẩu, chơi bài “ăn chia”
Theo luật, phạt vậy là sai!
Đành nói thuê cẩu đến đây mất rồi
Anh hai làm phước bọn tui
Cho xin ít củ, tiền dầu tiền xăng
Buồn cho xã hội nhố nhăngChủ xe chụp ảnh, mấy chàng chạy ngay!
Để lại mảnh giấy thế này
Cùng tên lái cẩu, ăn mày hại dân!

9/4/2018

 

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.