Giãn cách cô rô na
Nhận cắt tóc tại nhà
Giá cả lấy hữu nghị
Chỉ bát mì tôm nha
Mọi người ở gần xa
Ai tóc dài ngứa ngáy
Cứ a lô nháy máy
Bần Tăng sẽ đến ngay.

– 13/06/2021 – 

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.