Phòng tránh ả Corona 
Bố con cắt tóc tại nhà mà thôi
Nhớ thời du học xa xôi
Ở bển giá cả trên trời rất cao
Anh em Việt Cộng giúp nhau
Cuối tuần đá bóng, “cua đầu”, uống bia …

25/3/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.