Lần đầu mẹ đi máy bay
Hôm nay cất cánh, cả ngày mẹ vui
Bao năm vất vả ngậm ngùi
Đồng Sâm, đồng Lấu mẹ tôi đi về
Gánh gồng dọc những triền đê
Dáng gầy xiêu cả đường quê một thời…
Đi măng, đi củi xa vời
Eo tréo, Động Cận mẹ tôi đi về
Xe đạp ngày Cha gửi về
Mẹ nói: “Thôi nỏ, mần chi tập tành”
Dừ tra tuổi rồi cụng đành
Đi xe “Hai cẳng” cho lành thôi con
Ơn Đảng! Chính phủ quang vinh!
“Đổi mới”… cup Nhật, Wave Tàu về quê
Xe con, và cả tắc xi
Làng ta đều có, mẹ đi hết rồi!!!
Chỉ còn chuyện… bay trên trời
Là mẹ chưa thử ni thôi con nà…
Vinh đến Hà Nội chẳng xa
Book mẹ một chuyến “Thương gia” cho hoành…!!!

17/9/2017

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.