Ban ngày học triết, làm thơ
Tối về tranh thủ mấy giờ làm thêm
Lập trình kiếm cháo kiếm cơm
Quyết tâm theo Đảng, quyết tâm nữa nào
Quá độ chắc còn dài lâu
Nên em vẫn phải chân ngoài chân trong
Lương nhà nước cứ “thong dong”
Anh bạn giá cả đã ngồng lên cao
Kêu trời chả biết làm sao
Thôi đành cày cuốc thêm nào cố thôi
Lý tưởng vẫn đẹp tuyệt vời
Quyết tâm theo Đảng, suốt đời quyết tâm!!!

25/10/2020

About the author

Add Comment

By NNTang

NNTang

Get in touch

Quickly communicate covalent niche markets for maintainable sources. Collaboratively harness resource sucking experiences whereas cost effective meta-services.